гана дахь уул уурхайн салбарын гадаад валютын арилжааны хэрэглээ