зам барилгын ажилд ямар том бүдүүн материалыг ашиглаж болох вэ