цементийн үйлдвэрийн үндсэн системийн үйл ажиллагаа