уул уурхайн үйлдвэрлэлийн нүүрсний хэрэглээний янз бүрийн тоног төхөөрөмж