хөнгөн цагааныг бутлах металл машиныг хаягдал болгодог