нүүрс угаах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн нийтлэг асуудал