төмрийн хүдрийн концентрацийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт хүснэгтүүд