чулуулаг бутлах зориулалт бүхий ил уурхайн тоног төхөөрөмж