хөвөн төмрийн үйлдвэрт түүхий материалын боловсруулалт хийх