бөмбөлөг үйлдвэрлэх хүчин чадал нь тус улсад 15 тн багтаамжтай