ил уурхайн олборлолтын давуу тал давуу талыг ашиглан