төмрийн хүдрийн олборлолтыг ангилах ба шүүх ажиллагаа