ган нүүрс болон шохойн чулуу үйлдвэрлэх нэмэлт үйлдвэрлэл