индонезид нүүрс олборлох олон улсын хөрөнгө оруулагч