зэсийн хүдэр олборлоход тоног төхөөрөмжийн өртөг зардлыг ашигладаг