бөмбөлөг үйлдвэрлэгч өдөрт 100 тн машин үйлдвэрлэдэг