доломитыг уурхайд ашигладаг нүүрсний зуух үйлдвэрлэгчид