хувцасны чимэг дуучин оёдлын тоног төхөөрөмж цуваа тоог