багана олборлосны дараа нүүрстөрөгчийн аюулгүйн дэлгэц